0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
Diesel openlucht

LPG heftrucks en diesel heftrucks in halfopen en gesloten ruimtes

De Arbeidsinspectie controleert regelmatig op het juiste gebruik van diesel en LPG heftrucks in halfopen en gesloten ruimtes. Maar is het toegestaan om met een diesel of LPG heftruck binnen te rijden? En waar moet u dan op letten? Sinds augustus 2020 is de ‘Basis Inspectie Module Blootstelling aan dieselmotoremissies' (BIM) van de Inspectie SZW vernieuwd. Wij zetten de regels voor u op een rij.

Diesel heftrucks zijn vanaf heden in halfopen en gesloten ruimtes niet toegestaan.

Heeft u een diesel heftruck in zo'n ruimte rijden en wordt u geïnspecteerd? Dan treedt een overgangsperiode in werking. Dit houdt in dat binnen een halfjaar de truck vervangen moet worden. Tot het moment van vervanging, dient een roetfilter in combinatie met een katalysator geplaatst te worden. Tot juli 2020 waren diesel heftrucks met meer dan 4.000 kg draagvermogen binnen wel toegestaan, maar dienen vanaf heden, na inspectie, ook binnen zes maanden vervangen te zijn. LPG-heftrucks zijn wel toegestaan in halfopen en gesloten ruimtes. Onder voorbehoud dat de trucks voorzien zijn van een uitlaatgaskatalysator. Daarbij moet u zorgen voor goede ventilatie. 

Voor diesel heftrucks die op het moment van inspectie al aanwezig zijn, geldt:
Lastcapaciteit/leeftijd vanaf productiedatum

4 ton of minder/iedere leeftijd

Binnen 6 maanden na de inspectie vervangen, of definitief weren uit de binnensituatie.

4 tot 8 ton; en op het moment van de inspectie 5 jaar of ouder

Binnen 6 maanden na de inspectie vervangen, of definitief weren uit de binnensituatie.

4 tot 8 ton; en op het moment van inspectie jonger dan 5 jaar

Vervangen of definitief weren uit de binnensituatie zodra de heftruck 5 jaar of ouder is, met een minimumtermijn van 6 maanden.

Voor diesel heftrucks die op het moment nog moeten worden aangeschaft, geldt:
Lastcapaciteit

8 ton of minder

Niet inzetten voor gebruik in een binnensituatie.

In de vernieuwde BIM kijkt de Inspectie bij het gebruik van dieselmotoraangedreven heftrucks in een binnensituatie naar de lastcapaciteit én leeftijd van het materieel.


lpg banner 1920x800

Roetfilters

Zolang vervanging nog niet is gerealiseerd, dienen aanvullende beheersmaatregelen genomen te worden om de blootstelling aan dieselmotorenemissie (DME) zoveel mogelijk te verminderen (bijvoorbeeld door het toepassen van roetfilters), tenzij de heftruck al minimaal voldoet aan de Stage IIIB-norm.

Bij vervanging van dieselaangedreven heftrucks kunnen aardgas-, waterstof- of LPG-aangedreven heftrucks worden ingezet, waarbij de LPG-aangedreven heftrucks moeten zijn voorzien van een katalysator.

Van een binnensituatie is sprake als een ruimte ten minste omgeven is door drie aansluitende wanden en een dak. Voor overige ruimtes is nog sprake van een binnensituatie als maximaal een aaneengesloten stuk van 25% van de totale lengte van de wanden ontbreekt. Zijn in een wand openingen gemaakt door het openzetten van deuren en/of ramen, dan telt deze wand nog steeds mee. Dat is niet meer het geval als de deur het volledige oppervlak van een wand vrij maakt, zoals bij een garagedeur het geval is. Ontbreekt enkel het bovenvlak, bijvoorbeeld het ruim van een schip, dan is ook sprake van een binnensituatie.
Bron: BasisInspectieModule Blootstelling aan dieselmotoremissies.

Nieuwsbrief inschrijven Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

  • Productnieuws
  • Speciale aanbiedingen & acties
  • Beurzen en evenementen

Schrijf je nu in!

Ook interessant

Heeft u nog vragen?