Diesel openlucht

LPG heftrucks en diesel heftrucks in halfopen en gesloten ruimtes

De Arbeidsinspectie controleert regelmatig op het juiste gebruik van diesel en LPG heftrucks in halfopen en gesloten ruimtes. Maar is het toegestaan om met een diesel of LPG heftruck binnen te rijden? En waar moet u dan op letten? Wij zetten de regels voor u op een rij.

Is het toegestaan om met een diesel of LPG heftruck binnen te rijden? Het antwoord hierop is ja. Maar let op, zowel u als de truck moeten dan voldoen aan een aantal eisen. Zo worden diesel heftrucks met meer dan 4.000 kg draagvermogen binnen wel toegestaan, maar moeten ze voorzien zijn van een roetfilter.

Minder dan 4.000 kg draagvermogen

Diesel heftrucks met minder dan 4.000 kg capaciteit zijn in halfopen en gesloten ruimtes niet toegestaan. Heeft u een dieselheftruck in zo'n ruimte rijden en wordt u geïnspecteerd? Dan treedt een overgangsperiode in werking. Dit houdt in dat binnen een halfjaar de truck vervangen moet worden. Tot het moment van vervanging, dient een roetfilter in combinatie met een katalysator geplaatst te worden. LPG-heftrucks zijn wel toegestaan in halfopen en gesloten ruimtes. Onder voorbehoud dat de trucks voorzien zijn van een uitlaatgaskatalysator. Daarbij moet u zorgen voor goede ventilatie. 

Verder moet er een blootstellingsbeoordeling van de uitlaatgassen CO en NOx worden gemaakt. Op basis van deze beoordeling moeten zonodig maatregelen genomen worden om de concentraties van deze gassen te reduceren. 

lpg banner 1920x800 LPG heftruck van Jungheinrich

Meer dan 4.000 kg draagvermogen

Diesel heftrucks met meer dan 4.000 kg draagvermogen zijn nog wel toegestaan. Er moeten wel technische en/of organisatorische maatregelen worden getroffen. Dit geldt ook in situaties waar vervanging door elektrische of LPG-aangedreven trucks niet mogelijk is. 

De uitstoot van emissies in omsloten ruimten, moet in dat geval voorkomen of ten minste met 70% gereduceerd worden. Dit kan gerealiseerd worden met een katalysator of roetfilter. Na het doorvoeren van deze maatregelen, moet de blootstelling (opnieuw) worden beoordeeld. 

Ook interessant

Heeft u nog vragen?