0172 44 67 89 Service-Hotline Gratis nummer
Contact
Nieuwsbrief
Privacy Jungheinrich

Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring

Jungheinrich Nederland BV en haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: Jungheinrich) zijn zich van de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewust. 

Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen op www.jungheinrich.nl, hoe we uw gegevens tijdens het aanmeld- en bestelproces beveiligen, of we cookies en vergelijkbare technieken gebruiken, voor welke doelen we dit doen en hoe we de gegevens krijgen.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u verschillende rechten. Deze omvatten het recht om bezwaar aan te tekenen tegen specifieke soorten van gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. Meer informatie hierover is te vinden in de sectie over uw rechten.

Als u vragen heeft met betrekking tot onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze Coördinator Gegevensbescherming.

Jungheinrich Nederland BV
H.A. Lorentzweg 3
2408 AS  Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172 44 67 89
privacy@jungheinrich.nl

Download onze Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring

Heeft u nog vragen?