0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
Opslag gevaarlijks stoffen EFG

Opslag van gevaarlijke stoffen

Voor opslagvoorzieningen groter dan 10.000 kg zijn veelal vergaande voorzieningen noodzakelijk met betrekking tot brandbestrijding, de opvang van bluswater en organisatorische maatregelen. Behalve gevarenklassen zijn de voorschriften ook van toepassing op bepaalde categorieën zoals gasflessen, spuitbussen, gaspatronen en de zogenoemde CMR-stoffen.

Wijzigingen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gelden de PGS 15 richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15). In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Eisen voor pallets en stellingen

Sinds 2016 zijn er strengere kwaliteitseisen gesteld aan pallets in een PGS-magazijn. Ook zijn de regels om stellingen in een PGS-magazijn te beveiligen tegen aanrijdingen aangepast.

De PGS 15 creëert de voorwaarden om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. De ATEX regelgeving omtrent explosiegevaarlijke werkomgevingen valt ook voor een deel onder de PGS 15 richtlijnen (ATEX 137).

De richtlijnen voor apparaten van fabrikanten (bijvoorbeeld magazijntrucks) die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen vallen onder ATEX 114.

Nieuwsbrief inschrijven Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

  • Productnieuws
  • Speciale aanbiedingen & acties
  • Beurzen en evenementen

Schrijf je nu in!

Ook interessant

Heeft u nog vragen?