0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
Conventionele accu vulsysteem

Het veilig inrichten van een acculaadstation 

Bij de inrichting en bouw van een acculaadstation is het zorgen voor een veilige werkomgeving erg belangrijk. Er zijn wettelijke regels waar een acculaadstation aan moet voldoen om risico’s, zoals oververhitting, knalgas, kortsluiting en explosies, te voorkomen. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij. 

De basisregels van het inrichten van het acculaadstation

In een acculaadstation waar accu’s van heftrucks en magazijntrucks worden geladen, is het belangrijk de wettelijke regels te volgen. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat het laden van heftruck accu’s veilig en verantwoordelijk gebeurt. Wettelijke regels schrijven voor dat een acculaadstation moet voldoen aan veel punten. Wij lichten er een aantal uit: 

•    Goede bereikbaarheid voor trucks;
•    Jaarlijkse keuring van de laadinstallatie en accu’s
•    Geen vuur en las-, slijp-, stook-werkzaamheden in de buurt;
•    Minstens 2 meter tussen accu’s, laders en trucks en opslag goederen/brandbaar materiaal;
•    Geen direct zonlicht;
•    Een vloer met zwavelzuurbestendige bovenlaag;
•    Voldoende ventilatie; maak gebruik van natuurlijke en geforceerde trek;
•    Beschikbare brandblusapparatuur (minimaal 1 per 150m2);
•    Een sprinklerinstallatie (bij voorkeur);
•    Vonkvrije verlichting, waaronder armaturen en schakelaars;
•    Een noodstopknop inrichting energienet.

Borden en pictogrammen vertellen medewerkers waar ze op moeten letten. Belangrijke borden in de acculaadruimte herinneren aan explosiegevaar, bijtende stoffen of het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbrillen.

Heftruck accu Heftruck lader

Bouw van het acculaadstation

Er zijn tal van regels en wetten waar een acculaadstation aan moet voldoen. Schakel daarom de hulp in van erkende partijen en specialisten om ervoor te zorgen dat uw acculaadstation aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo moet de ruimte glad zijn uitgevoerd, het dak moet vrij zijn nissen of koepels waar waterstof kan ophopen en de omgeving moet bestand zijn tegen olie, vet en bijtende stoffen. Om deze zaken goed te regelen kunt u de hulp van experts goed gebruiken. 

Na de bouw van het acculaadstation is het zaak om u te blijven houden aan de wettelijke regels. Een jaarlijkse keuring van de laadinstallatie, de accu’s en de trucks door erkende keurmeesters helpt u hierbij. Deze jaarlijkse keuring wordt opgenomen in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een verplichte analyse die de veiligheids- en gezondheidsrisico in uw bedrijf in kaart brengt. 

Ventilatie in het acculaadstation

Tijdens het laden wordt waterstofgas ontwikkeld in de accumulatoren. Waterstofgas is lichter dan lucht en zonder goede ventilatie, hoopt het op onder het plafond. Een ontplofbaar mengsel van waterstofgas en lucht ontstaat wanner de concentratie waterstofgas meer dan 4% bedraagt. Het juiste niveau aan ventilatie wordt zo berekend dat een concentratie van 4% met vijfvoudige zekerheid niet kan worden bereikt.

Voldoende ventilatie-openingen, die diametraal geplaatst zijn, zorgen voor luchtstromen die de aan- en afvoer van lucht regelen. Geforceerde ventilatie door een ventilatiesysteem en natuurlijke trek, bijvoorbeeld door het acculaadstation tegen een buitenmuur te plaatsen, helpen hierbij. 

Veilig accu’s laden

Indien de accu in de heftruck wordt geladen, zijn extra voorzieningen nodig, zodat de heftruck tijdens het laadproces niet gestart kan worden. Wanneer de accu voor het laden uit het voertuig wordt verwijderd, moeten de daarbij gebruikte hulpmiddelen voldoen aan eisen die het veilig werken mogelijk maken. Let erop dat de accu’s, laders en trucks op minstens twee meter afstand worden opgeladen. 

Voorkom kortsluiting door het gebruik van niet-geleidende materialen of geïsoleerde werktuigen. Maak bij het vullen van de accu met demi-water gebruik van kunststof bussen en trechters. Een duidelijke instructie vertelt medewerkers hoe zij veilig accu’s kunnen laden, bijvullen en reinigen en hoe zij moeten handelen bij ongevallen.

Nieuwsbrief inschrijven Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

  • Productnieuws
  • Speciale aanbiedingen & acties
  • Beurzen en evenementen

Schrijf je nu in!

Heeft u nog vragen?