0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
Heftruck verzekering

Heftruckverzekering

Bij de koop of huur van een heftruck is het belangrijk om te kijken naar de juiste technische specificaties. Ook is het raadzaam om ervoor te zorgen dat u voldoet aan wettelijke verplichtingen, zoals de verzekering. Maar hoe zit het eigenlijk precies met verzekeringseisen omtrent de heftruck?

Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (kort WAM) moet ieder motorrijtuig in Nederland verzekerd zijn. Dat geldt óók voor een voertuig dat uitsluitend op eigen terrein wordt ingezet. De wet is bedoeld voor voertuigen met én zonder kenteken; daar vallen heftrucks ook onder. Elke heftruck moet dus WA verzekerd zijn.

Dekking aansprakelijkheid

De ontstane schade bij een onverhoopt ongeval kan door het Waarborgfonds Motorverkeer worden vergoed. Een basis WA-verzekering dekt schade die wordt aangericht aan anderen. Voor aansprakelijkheid voor zogeheten ondergrondse zaken kan een aanvullende dekking worden afgesloten, zodat ook schade aan eigen bezittingen zijn gedekt. Een WA-verzekering en het Waarborgfonds Motorverkeer dekken overigens niet het eventuele letsel dat de heftruckchauffeur oploopt. Ook de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal die schade niet vergoeden. Daarom is het raadzaam om een zogeheten Werkgeversaansprakelijkheids-verzekering Motorrijtuigen (kort WEGAM-verzekering) te overwegen. Deze verzekering vergoedt namelijk ook het letsel dat de chauffeur oploopt. 

Extra dekking

Naast de verplichte WA-verzekering kan een cascoverzekering worden afgesloten. Met de beperkt cascoverzekering is de heftruck verzekerd in gevallen van brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade. Een volledige cascoverzekering dekt deze schade, en ook schade ontstaan bij aanrijdingen, botsingen en bij slippen of omkiepen van de truck. Schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming valt ook binnen de dekking. 

Uitbreidingsmogelijkheden

Voor een volledig zorgeloos intern transport kan het zinvol zijn om de heftruck verzekeringsplicht uit te breiden met een rechtsbijstandsverzekering, vergoeding van vervangend materieel, of een verzekering tegen ‘eigen gebrek’. Wie kiest voor het meeverzekeren van ‘eigen gebrek’ is verzekerd tegen schade door onder andere kapot materieel, constructiefouten, of materiaalmoeheid. Voor deze aanvulling geldt meestal wel een maximumleeftijd; vaak mag de truck niet ouder zijn dan zes jaar. Tot slot kan de nieuwwaarde regeling, tegen premieopslag, bij sommige verzekeraars worden verlengd.

Verzekeringsplicht geleende of gehuurde truck

De praktijk leert dat er vooral bij geleende of gehuurde trucks vaak onduidelijkheid bestaat over de verzekeringsplicht. De standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt géén dekking als er schade ontstaat aan trucks onder opzicht. De truck wordt op een gelijkwaardige wijze ingezet, net als heftrucks in eigendom Verzekeraars verzekeren namelijk het opzichtrisico niet standaard, omdat de truck op een gelijkwaardige wijze wordt ingezet als heftrucks in eigendom. Dit wordt ook quasi-eigenaarsrisico genoemd. Vraag bij twijfel daarom vooraf aan de eigenaar hoe de verantwoordelijkheid precies is geregeld.

Nieuwsbrief inschrijven Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

  • Productnieuws
  • Speciale aanbiedingen & acties
  • Beurzen en evenementen

Schrijf je nu in!

Ook interessant

Heeft u nog vragen?