0172 44 67 89 Service-Hotline Gratis nummer
Contact
Nieuwsbrief
Veilig magazijn Jungheinrich

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Sinds 1 januari 1994 bent u als werkgever verplicht een RI&E op te stellen voor uw bedrijf volgens artikel 5 van de Arbowet.

Deskundigheid RI&E

Artikel 13 van de arbowet geeft aan dat de werkgever zich ten aanzien van de RI&E laat bijstaan door een of meer deskundige werknemers. Om u hierin te kunnen voorzien biedt Jungheinrich u een deskundige aan die een RI&E uitvoert die speciaal is opgesteld voor uw magazijn. 

In een plan van aanpak wordt vervolgens beschreven hoe, door wie en binnen welke termijn deze risico’s aangepakt worden. Door de risico’s in kaart te brengen en vervolgens een plan van aanpak te schrijven om deze risico’s te verminderen en/of te voorkomen, voldoet u niet alleen aan uw plicht zoals beschreven in de Arbowet, maar draagt u bij aan de veiligheid van uw werknemers.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie waarin de volgende punten worden behandeld:

  1. Magazijnstellingen
  2. Arbeidsmiddelen
  3. Inrichting magazijn
  4. Veiligheidssignalering
  5. Gevaarlijke stoffen
  6. Persoonlijke beschermingsmiddelen
  7. Arbeid en organisatie van de arbeid

Risico Evaluatie: Maatregelen om risico’s te verminderen/voorkomen

De Risico Inventarisatie is een visuele inspectie van het magazijn waarin bovenstaande punten worden getoetst en waar foto’s worden genomen van het magazijn. De bevindingen worden samen met de Risico Evaluatie in een adviesrapport verwerkt dat u van ons ontvangt.

Let op! U dient de RI&E aan te passen als uw werkmethoden, werkomstandigheden, of de stand van de dienstverlening wijzigen.

Heeft u nog vragen?