0172 44 67 89 Service-Hotline Gratis nummer
Contact
Nieuwsbrief
Jungheinrich referentie magazijnveiligheid BNS

BNS Data Logistics

Een veilige werkomgeving creëren

Sinds 1998 zet BNS zich in voor Internet Service Providers (ISP's) en resellers van verschillende technische producten. De kerntaken van de BNS Groep zijn Service Fulfillment en Project Distributie van netwerk gerelateerde producten. De organisatie bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: BNS Fulfillment, BNS Distribution en BNS Services. Deze unieke combinatie resulteert in het kunnen aanbieden van totaaloplossingen op het gebied van ICT producten, logistiek, fulfillment en distributie.

Onze uitdaging

Een gestage groei van assortiment, aantal werknemers en klanten waren aanleiding voor BNS Data Logistics om zijn (logistieke) activiteiten te verhuizen. Bij de verhuizing stond tevens het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E, op de agenda. Hoewel BNS Data Logistics een veilige werkomgeving hoog in het vaandel draagt, had het bedrijf echter onvoldoende kennis en ervaring met het opstellen van zo’n wettelijk verplichte RI&E.

BNS referentie veiligheid magazijn

De oplossing

Jungheinrich inventariseerde de werkomgeving en bracht mogelijke risico’s in kaart. Uit de opgestelde rapportage kwamen 24 verbeterpunten naar voren, die vrijwel allemaal zijn opgepakt en uitgevoerd. Er zijn aanvullende aanrijdbeveiligingen geplaatst, in het acculaadstation is een apart rooster voor de laders en een veiligheidsbord aangebracht en er zijn spiegels gemonteerd op zowel trucks als onoverzichtelijke locaties in het magazijn. Daarnaast schreef Jungheinrich een verkeersplan op maat.

BNS referentie veiligheid magazijn

Het resultaat

Dankzij het verkeersplan en het uitvoeren van de voorgestelde verbeterpunten uit de RI&E is er meer overzicht en rust ontstaan in het warehouse van BNS Data Logistics.

De RI&E en het bijbehorende advies hebben medewerkers bovendien getriggerd en meer bewust gemaakt van de mogelijke gevaren op de werkvloer. De betrokkenheid is toegenomen en veiligheid leeft nog meer dan voorheen. Tot het moment van dit schrijven hebben zich bovendien 0 incidenten voorgedaan.

Vraag direct een adviesgesprek aan!

Heeft u nog vragen?