0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
CO2 neutrale after sales - header

CO2-neutrale service

Jungheinrich Nederland zet een stap extra in zijn streven naar klimaatneutraliteit, door onderhoud en reparaties CO2-neutraal te verzorgen. In samenwerking met de externe consultant Fokus Zukunft wordt ingezet op het maximaal verminderen van de huidige uitstoot. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat en het behoud van belangrijke hulpbronnen in de intralogistiek.

De route naar CO2-neutrale service

1. CO2-uitstoot vaststellen

Om CO2-uitstoot te kunnen verminderen, moet worden onderzocht wat er aan emissies veroorzaakt wordt. Samen met internationaal gerenommeerde duurzaamheidsbureau Fokus Zukunft GmbH hebben we daarom onze jaarlijkse uitstoot in kaart gebracht. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de meeste emissie wordt veroorzaakt door de brandstof die de servicetechnici verbruiken op de weg van en naar klanten.

2. Vermindering door bewustwording

Logischerwijs is dit dan ook de plek waar Jungheinrich Nederland is gestart met het kijken naar hoe besparing kan worden gerealiseerd. Met het bewust maken van de servicetechnici dat een aanpassing van het rijgedrag een positief effect heeft op het brandstofverbruik, is 15% reductie op de CO2-emissie haalbaar. Verder wordt er gekeken naar de keuze  voor het type servicebus en worden andere reductiemogelijkheden in detail in kaart gebracht.

3. Compensatie: investeren in duurzame projecten

De techniek is nog niet beschikbaar om alle CO2-emissies nu al volledig uit te bannen. Daarom maakt Jungheinrich Nederland van de mogelijkheid gebruik om de uitstoot die het op dit moment niet kan reduceren, jaarlijks te compenseren met de aankoop van erkende CO2 besparende project-certificaten. Op die manier investeren we momenteel in het ‘Vishnuprayag Hydro-electric Project’ — een waterkrachtcentrale in India. Deze energiecentrale wekt elektriciteit op door middel van duurzame waterkracht. De centrale bespaart naar schatting meer dan 1,4 miljoen ton CO2 per jaar en is een van de grootste particuliere waterkrachtprojecten in India.

Het project heeft een positieve impact op drie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling (UNSDG):

Strategie 2025+

Onze opvatting over duurzaamheid

Met onze concern breed gedragen strategie 2025+ verplichten wij ons tot het creëren van duurzame waarde. Voor onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders, zakenpartners en voor de maatschappij in het algemeen. Het is ons doel om economische, ecologische en sociale ontwikkelingen te verenigen en de behoeften van alle stakeholders centraal te stellen in ons werk. In het bijzonder zetten wij ons in voor een efficiënt gebruik van grondstoffen.

Wij worden hierin geleid door drie overtuigingen:

  • Duurzaam handelen en economische succes met elkaar verbonden
  • Ons dienstenaanbod voldoet aan hoge economische, ecologische en sociale normen
  • Verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid zijn de basis van onze samenwerking 

Platinum certificering voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: Jungheinrich bij 's werelds meest duurzame bedrijven banner

Het naleven van onze overtuigingen is essentieel voor ons zelfbeeld. Als onderdeel van het internationale initiatief ‘50 Sustainability & Climate Leaders’ zetten wij ons in voor de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling (UNSDG).

Lees hierover meer op: Onze opvatting over duurzaamheid

Ook interessant

Heeft u nog vragen?