0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
Duurzaamheid | Jungheinrich

Onze opvatting over duurzaamheid

Met onze Strategie 2025+ willen wij duurzame waarde creëren. In de persoonlijke verklaring van onze CEO Lars Brzoska leest u meer over wat wij hier precies mee bedoelen en door welke overtuigen wij ons laten leiden.

Duurzaamheid en financieel rendement: lange tijd leken deze begrippen elkaar uit te sluiten, maar de vermeende tegenstelling tussen economie en ecologie is aan het verdwijnen. Voor veel bedrijven is sociale verantwoordelijkheid niet langer alleen een kwestie van goede manieren; het is nu een integraal onderdeel van hun bedrijfswaarden.

Bovendien wordt een allesomvattend begrip van duurzaamheid steeds meer een voorwaarde voor toekomstige groei, omdat mensen en samenlevingen over de hele wereld dit terecht verwachten. Maatschappelijk verantwoorde bedrijven geven het goede voorbeeld. Zij laten zien dat ambitie op dit gebied essentieel is voor toekomstig succes.

Jungheinrich volgt deze weg. Met onze concernstrategie 2025+ verplichten wij ons tot het creëren van duurzame waarde. Voor onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en zakenpartners en voor de maatschappij in het algemeen. Het is ons doel om economische, ecologische en sociale ontwikkelingen te verenigen en de behoeften van alle belanghebbenden centraal te stellen in ons werk. In het bijzonder zetten wij ons in voor een efficiënt gebruik van grondstoffen.

Drie overtuigingen leiden ons:

Duurzaam handelen en economisch succes zijn met elkaar verbonden.

Als familiebedrijf kijken wij verder dan generaties. De nadruk op winst op korte termijn sluit niet aan op ons commerciële zelfbeeld en onze ondernemerswaarden. Wij willen met onze producten en oplossingen de wereld waarin wij leven en werken positief beïnvloeden. Want uiteindelijk hangt onze welvaart af van een intact milieu, een veilige sociale omgeving en stabiele politieke omstandigheden. Wij hebben er alle belang bij om winstgevende groei steeds te verenigen met ecologische en sociale aspecten.

Ons dienstenaanbod voldoet aan hoge economische, ecologische en sociale normen.

Voor steeds meer mensen speelt duurzaamheid een belangrijke rol in hun aankoopbeslissingen. Ons bedrijfsmodel is er altijd op gericht het werk van onze klanten met technische innovaties te ondersteunen. Zo helpen wij hen duurzaam en winstgevend te groeien. Daarom staat energie- en grondstofefficiëntie al sinds onze oprichting centraal bij alles wat wij doen.

Deze overtuiging is nog steeds onze drijfveer en onze elektrische heftrucks met toonaangevende klimaatprestaties en onze energiebesparende automatiseringsoplossingen zijn hier een afspiegeling van. Wij slagen hier alleen in door het gehele waardecreatieproces zo duurzaam mogelijk maken – van de aankoop van materialen tot de productplanning en het opknappen van gebruikte heftrucks. Deze weg leidt ons en onze klanten naar efficiënte en grondstofbesparende producten en oplossingen.

Verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid zijn de basis van onze samenwerking.

Succes vraagt om gezamenlijke en wederzijdse verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. Dit geldt zowel voor mensen als voor bedrijven. In overeenstemming met dit imago streven wij in een partnerschap naar samenwerking - zowel met onze werknemers als met onze klanten, leveranciers en alle andere zakelijke partners.

Onze werknemers vormen de ruggengraat van ons bedrijf. In de productie, het magazijn en op kantoor werken collega’s met respect, waarderend en vertrouwen samen. Dat is kenmerkend voor onze bedrijfscultuur. Wij gaan ondernemersrelaties aan met partners die onze doelstellingen delen. Op die manier werken wij samen aan transparante en betrouwbare bevoorradingsketens.

Wij willen geen conflictmineralen in onze trucks en zien erop toe dat de mensenrechten worden gerespecteerd. Wij weigeren winst te maken over de ruggen van anderen. Ons succes is gebaseerd op langdurige, betrouwbare partnerschappen. Omdat wij weten dat alleen samen grootse dingen kunnen worden bereikt.

Het naleven van onze overtuigingen is essentieel voor ons zelfbeeld. Als onderdeel van het internationale initiatief “50 Duurzaamheid & Klimaatleiders” zetten wij ons in voor de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling (UNSDG).

Onze heftrucks staan voor energie-efficiëntie en wij leveren een doorslaggevende bijdrage aan de decarbonisatie in de intralogistiek. Daarnaast helpen wij met onze ervaring en deskundigheid ook andere industrieën om te elektrificeren. Onze automatiseringsoplossingen brengen goederen niet alleen sneller op hun bestemming, maar ook met een lager stroomverbruik. Met digitale oplossingen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie (AI) in onze magazijnen, verhogen wij de veiligheid en de efficiëntie. Onze producten zijn zo ontworpen en vervaardigd dat het ook een tweede en een derde leven aankan. Een ambitieus duurzaamheidsbeheerssysteem zorgt ervoor dat wij altijd aan onze hoge normen voldoen.

Duurzaamheid is een taak voor de samenleving als geheel. Het draait niet om bovenaan lijstjes en ranglijsten te staan, maar om samen vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid. Onze Strategie 2025+ formuleert deze weg voor Jungheinrich. Het stelt duidelijke en ambitieuze doelen en stelt onze winstgevende ontwikkeling veilig. Tegelijkertijd bepaalt het hoe wij onze sterke punten inzetten om een betrouwbaar onderdeel van de samenleving te zijn. Niet wat wij doen, maar hoe wij bij Jungheinrich te werk gaan en de houding en mentaliteit waarmee wij de implementatie benaderen is wat ons onderscheidt van andere bedrijven.

Deze missie brengt ons samen. Elke dag weer.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier. 

Heeft u nog vragen?