0172 44 67 89 Service-Hotline Gratis nummer
Contact
Nieuwsbrief
Jungheinrich referentie MINC

MINC

Meer efficiëntie en overzicht in het nieuwe magazijn

De uitbreiding en herinrichting van het logistiek centrum in Mijdrecht brachten rust en overzicht op de vloer bij MINC. Directeur Johan Maring spreekt van een ‘grote logistieke slag’. Processen zijn geoptimaliseerd, er wordt efficiënter gewerkt en de veiligheid op de vloer is verder vergroot.

Het binnenhalen van twee grote klanten noodzaakte direct marketing & fulfilment bedrijf MINC uit Mijdrecht halverwege vorig jaar tot het huren van een extern magazijn. Dat die oplossing tijdelijk zou zijn, stond voor algemeen directeur Johan Maring echter meteen al als een paal boven water. “Zeker logistiek gezien is zo’n extern magazijn niet ideaal. We hebben daarom direct verschillende alternatieven naast elkaar gelegd.” De juiste oplossing vond MINC in uitbreiding en herinrichting van het bestaande pand, waarvan de capaciteit met ongeveer 40% werd vergroot. Dankzij een tussenvloer kwam bovendien nog eens 600 m2 vrij in het bestaande pand.

Strakke planning

Zeker gezien de wens om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken, was een strakke planning vereist. “We konden niet eerst het gehuurde magazijn leegrijden, maar moesten gefaseerd te werk gaan”, legt Maring uit. Ook hier werkten MINC en Jungheinrich nauw samen, wat resulteerde in een vrijwel vlekkeloos verlopen operatie. De uitbreiding was in ongeveer een half jaar tijd een feit. En sinds begin dit jaar worden alle klanten van MINC weer vanuit één locatie ontzorgd. Het nieuwe logistiek centrum telt ongeveer twee kilometer aan legbordstellingen en circa 3.000 palletlocaties.

MINC Testimonial Directeur Johan Maring: “Dagelijkse logistieke processen lopen efficiënter, doordat er minder bewegingen zijn”.

Geen windeieren

Bij de inrichting van het vernieuwde pand koos MINC zoveel mogelijk voor hergebruik. Maring is er van overtuigd dat het inschakelen van de externe expertise zijn bedrijf geen windeieren heeft gelegd. “Vanaf de eerste tekening hebben we goed en veelvuldig met Jungheinrich van gedachten gewisseld. Mede daardoor konden we echt een enorme slag maken in ons logistieke proces”, stelt hij.

Een duidelijke scheiding van enerzijds productie en anderzijds een legborden magazijn en een apart palletmagazijn heeft het overzicht op de vloer aanzienlijk verbeterd. De veiligheid is verder vergroot, onder andere door een nog betere scheiding van trucks en voetgangers. Verder verlopen de dagelijkse processen efficiënter, doordat er beduidend minder logistieke bewegingen zijn. Het aantal uren magazijnwerk is met een kleine 20% gedaald. Medewerkers kunnen we nu nog effectiever worden ingezet.

Vraag direct een adviesgesprek aan!

ook interessant

Heeft u nog vragen?