0172 44 67 89 Service-Hotline Gratis nummer
Contact
Nieuwsbrief
Jungheinrich referentie CEVA veiligheid

CEVA Logistics

Aan veiligheid wordt bij CEVA Logistics niet getornd. De vestiging in Wijchen startte een project, genaamd ‘Safest Warehouse’. Uitgangspunt is een risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E, die verrassende ideeën opleverde.

Ervaring als basis

Het opstellen van een RI&E is wettelijk verplicht. Maar de wetgever stelt ook dat het verplicht is om die RI&E up-to-date te houden. “Daarom, maar zeker ook omdat we er zelf veel waarde aan hechten, nemen we onze RI&E elk jaar opnieuw onder loep”, zegt Mario Wopereis, warehouse operations manager bij CEVA Logistics in Wijchen.

De meest recente keer dat dat gebeurde, schakelde de dienstverlener de expertise in van integraal veiligheidskundige Lilian Vos van Jungheinrich. “Wij wilden een nulpunt bepalen, dat als startpunt kon gelden voor een groter veiligheidsproject, genaamd ‘Safest Warehouse’. Een deskundige, onafhankelijke en frisse blik is dan onmisbaar”, aldus Wopereis.

Testimonial Ceva Veiligheid

Voetpadenplan

Uit de RI&E kwamen punten boven tafel, waar de manager in eerste Poortjes ondersteunen een correct gebruik van het voetpad en verhogen de oplettendheid instantie zelf wellicht niet aan had gedacht, zoals het voetpadenplan. Wopereis: “Dat hadden we in het verleden al eens veranderd. Maar als gevolg van wijzigingen in onze processen lagen de voetpaden niet meer op de meest ideale locatie.” Met hulp van Jungheinrich werd een nog betere scheiding van rijdend materieel en voetgangers gerealiseerd. Het voetpad loopt nu midden voor de docks, tussen de levellers en de expeditievloer. Voor alle dockdeuren zijn poortjes geplaatst. “

Tijdens het laden en lossen worden de poortjes geopend en komen ze half over het voetpad, waardoor voetgangers gedwongen worden om te stoppen. Daarmee ondersteunen ze een correct gebruik van het voetpad en verhogen ze bovendien de oplettendheid van zowel voetgangers als rijdend personeel”, legt Wopereis uit. Ter ondersteuning knippert een fel waarschuwingslicht zodra een poortje wordt geopend. Verder zijn onder andere gevaarlijke en onoverzichtelijke kruispunten voorzien van spiegels. Ook zijn op meerdere plekken in het warehouse locatieaanduidingen en verkeersborden opgehangen. Visualisatie is immers essentieel. 

Speciale aandacht laadstations

Aan de adviezen die uit de RI&E naar boven kwamen voegde CEVA zelf nog enkele punten toe, zoals een compleet nieuw BHV-plan en meerdere ‘poka yoke’ oplossingen. Het geheel werd vervolgens samengevat in het project ‘Safest Warehouse’.

Speciale aandacht gaat uit naar het acculaadstation. “Daar is het op z’n zachtst gezegd lastig om op een veilige manier te werken”, aldus Wopereis. “Er is amper ruimte tussen de trucks en de laders. Kabels liggen vaak in de weg. Kortom; daar kunnen we, met een nieuwe, ruimere inrichting en onder andere kabelkatrols voor de laadkabels en aangepaste procedures, nog behoorlijke winst boeken. ”In samenwerking met Jungheinrich is een plan opgesteld om het acculaadstation veiliger en efficiënter in te richten.
Wopereis verwacht dat de herinrichting van het acculaadstation in het voorjaar van 2015 is afgerond. “Tegen die tijd hopen we het project ‘Safest Ware-house’ ook helemaal af te ronden.

Poke Yoke

Als onderdeel van het project ‘Safest Warehouse’ bedacht en introduceerde logistiek dienstverlener CEVA Logistics in Wijchen meerdere ‘poka yoke’ oplossingen (oplossingen die het maken van fouten bijna onmogelijk maken). Een daarvan is het monteren van ‘balkjes’ aan de kopse kant van de stellingen. De balkjes voorkomen dat stapels lege pallets die hier worden geplaatst, hoger worden dan twaalf pallets. Dit is enerzijds belangrijk vanwege de brandweer-certificering en waarborgt anderzijds een ergonomische handling. Bijkomend voordeel is dat de chauffeur niet steeds de pallets op de stapel hoeft te tellen.

‘Veiligheid verankerd’

"Dat betekent overigens niet dat we dan klaar zijn”, stelt hij. “Het project mag dan wel ‘Safest Warehouse’ heten, de doelstelling is veel meer om ervoor te zorgen dat veiligheid vast verankerd raakt en blijft in onze bedrijfscultuur.”
Om dat te realiseren riep CEVA bijvoorbeeld ook een werkgroep in het leven, die eens per maand bij elkaar komt. De groep bestaat uit de meest ervaren heftruckchauffeurs en uit lopend personeel. Samen bespreken ze wat er leeft en speelt in het magazijn. “Daarbij krijgen die medewerkers vanaf het begin een leidende rol”, besluit Wopereis. “Zo hopen we te stimuleren dat iedereen
meedenkt en meewerkt aan een optimale werkomgeving. Want veiligheid begint zeker niet alleen bij de mensen die nauwelijks op de werkvloer komen.”

Vraag direct een adviesgesprek aan!

Heeft u nog vragen?