0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
Subsidies heftruck banner

Subsidies

Ondernemen is investeren. Maar het geld kan slechts één keer worden uitgegeven. Met diverse subsidieregelingen schiet de overheid ondernemers te hulp en worden duurzame investeringen en het aannemen en opleiden van werknemers gestimuleerd.

Het meest bekend zijn waarschijnlijk de subsidieregelingen voor milieuvriendelijke investeringen, zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regelingen bieden de ondernemer fiscaal voordeel bij een investering in milieuvriendelijke technieken.

MIA/Vamil

Met de MIA\Vamil regeling kunt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen. Een investering in bedrijfsmiddelen die voldoen aan de gestelde eisen van de RVO, levert een aardig fiscaal voordeel op. Bij de MIA loopt dat voordeel op tot wel 36% van het investeringsbedrag. De Vamil-regeling maakt het mogelijk om zelf te bepalen wanneer investeringskosten worden afgeschreven. 

Lees hier meer

Subsidies milieu

EIA

Enigszins vergelijkbaar met de MIA/Vamil-regeling is de Energie-investeringsaftrek (EIA). De regeling levert fiscaal voordeel op en geldt eveneens voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een emissiearme verwarmingsketel, zonnepanelen, cryogene transportkoeling, of een dubbel laadvloersysteem voor vrachtwagens of trailers. Het gemiddelde voordeel bedraagt 11%. Een voordeel dat bovenop de lagere kosten, van bijvoorbeeld de lagere energierekening of gereduceerde transportkosten, komt.

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (bedrijfsmiddelen die staan vermeld op de Energielijst 2019), maar ook voor maatwerkinvesteringen. Zolang de investering een forse energiebesparing oplevert, kan 45% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit kan bovenop de gebruikelijke afschrijvingen.

Naast de aanschafkosten komen onder meer de kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor de nieuwe bedrijfsmiddelen, advieskosten en montagekosten in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek.

Voorwaarden

Voor zowel de MIA-/Vamil-regeling als voor de EIA gelden voorwaarden. Zo mag het bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd niet eerder zijn gebruikt en dient de investering minimaal €2.500 te bedragen. Alle voorwaarden en de volledige lijsten zijn te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Subsidies Soob

Subsidies voor aannemen personeel

Ook voor het aannemen van nieuwe medewerkers zijn er diverse subsidies en regelingen, zoals een proefplaatsing of loondispensatie. Met een proefplaatsing kan een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte onbetaald twee tot zes maanden worden ingezet. Bij loondispensatie mag een ondernemer, voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar, minder dan het minimumloon betalen voor werknemers met een Wajong-uitkering.

Bij het aannemen van oudere werknemers (56 jaar en ouder) of het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking kan het Loonkostenvoordeel (LKV) van kracht zijn. Daarnaast bestaat sinds 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV), waarbij de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt voor werknemers met een laag loon. Ook bestaan er subsidies voor werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, of voor wie de werkplek aangepast dient te worden.

Nieuwsbrief inschrijven Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

  • Productnieuws
  • Speciale aanbiedingen & acties
  • Beurzen en evenementen

Schrijf je nu in!

Ook interessant

Heeft u nog vragen?