0172 44 67 89 Service-Hotline
Contact
Nieuwsbrief
Magazijninrichting Jungheinrich

10 tips voor het (her) inrichten van uw magazijn

De achterkant van een bierviltje biedt bij lange na niet genoeg ruimte om een efficiënt ontwerp van een magazijn te maken. Daarvoor spelen te veel factoren een rol, denk aan het order-patroon, het assortiment en de omloopsnelheid van de artikelen. Omdat een goede inrichting van een magazijn loont, vindt u onderstaand tien vuistregels die hulp bieden bij het ontwerpproces.

1 Smalle gangen
Hoe smaller de gangen, hoe groter de opslagcapaciteit van een magazijn. Door de gangen smaller te maken, neemt de mogelijkheid toe dat er in het hele magazijn één of meer stellingrijen extra passen. Bij het bepalen van de gangbreedte is de vraag welk type trucks wordt gebruikt van essentieel belang. Een driewiel heftruck heeft een gangpad met een breedte van circa 3,20 meter nodig, terwijl een reachtruck voldoende heeft aan circa 2,80 meter. Een smalle gangen truck heeft niet meer dan zo’n 1,75 meter nodig.

2 Aantal gangen
Let er altijd op dat het aantal gangen groter is dan het aantal trucks dat in de gangen rijdt. In het omgekeerde geval, is de kans groot dat er opstoppingen in het magazijn ontstaan. Met productiviteitsverlies als gevolg. Dit geldt vooral voor smallegangenmagazijnen, waar trucks elkaar niet kunnen passeren.

3 Aantal pallets per artikel
In het geval dat het aantal pallets van elk artikel kleiner is dan tien, hebben palletstellingen de voorkeur. Als er van elk artikel meer dan tien pallets op voorraad liggen, biedt diepstapeling een goede oplossing. Diepstapeling is de verzamelnaam voor inrijstellingen en shuttlestellingen: dit zijn zeer compacte opslagsystemen met kanalen waarin meerdere pallets achter elkaar kunnen worden geplaatst. Omdat voor in- en uitslag in deze stellingen alleen het LIFO-principe (last in, first out) opgaat, verdient diepstapeling alleen de voorkeur als in één kanaal niet meer dan één artikel hoeft te liggen.

4 Dubbelspelen
Elke heftruck die rondrijdt zonder een pallet op de vorken is niet nuttig bezig. Combineer daarom uw inslag- en uitslagopdrachten zoveel mogelijk (dubbelspelen). Dat betekent dat een heftruck na een inslagopdracht niet leeg terugrijdt, maar een andere pallet mee terugneemt. Dat lukt het best als de docks voor ingaande en uitgaande goederen stromen zich aan dezelfde zijde van het magazijn bevinden.

WMS herinrichten magazijn / Magazijnsoftware

5 Passerende trucks
Moeten trucks elkaar kunnen passeren in een gang? Stem in dat geval de breedte van de gangen daarop af. Het breder maken van de gangen gaat wel ten koste van de opslagcapaciteit. Als de voorkeur blijft uitgaan naar smallere gangen, is het wenselijk om eenrichtingsverkeer in te stellen of het WMS zo in te richten dat twee trucks niet tegelijkertijd naar dezelfde gang worden gestuurd. Dat voorkomt draaien en keren in gangpaden.

6 Gangrichting
Plaats de stellingen zodanig dat de richting van de gangpaden gelijk is aan de richting van de goederenstroom. Dat betekent in de praktijk dat de openingen van de gangen naar de docks toe zijn gericht. De trucks rijden in dat geval de minste meters om het begin van een gangpad te bereiken.

7 Lengteopstelling
Plaats de stellingen zoveel mogelijk in de lengterichting van het opslaggebied. Lange gangen betekent dat orderpickers minder vaak van gang hoeven te wisselen. Elke gangwissel kost immers tijd en gaat ten koste van de productiviteit.

8 Parallelle gangen
Voorkom opstellingen waarbij stellingen haaks op elkaar staan of een knik of bocht maken. Ook dat zorgt doorgaans voor langere rijafstanden.

9 Kolommen
In veel panden is de positie van kolommen letterlijk en figuurlijk een onwrikbaar feit. Voorkom dat die kolommen midden in een gangpad staan en trucks hinderen. Kies liever voor een ontwerp waarbij de kolommen tussen twee stellingstaanders staan en offer die paar opslaglocaties op.

10 Klaarzetruimte
Zorg tot slot voor voldoende klaarzetruimte bij de goederenontvangst en expeditie. Als die ruimte niet groot genoeg is, worden pallets op een plek geplaatst waar het anderen weer in de weg staat. Met voldoende ruimte voorkomt u dat de klaarzetruimte de grote bottleneck in het magazijn wordt. 

Ontvang advies over magazijninrichting > 

Ook interessant

Heeft u nog vragen?