MIA/Vamil

Met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u de investeringskosten afschrijft. Door vervroegd af te schrijven creëert u een liquiditeitsvoordeel.

Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst. U moet binnen 3 maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van een hef- of magazijntruck, een melding voor MIA\Vamil indienen.

Binnen de MIA en de Vamil vallen meerdere regelingen. Voor hef- en magazijntrucks is in 2017 de belangrijkste regeling:

Regeling F 3410: 36% MIA – 75% Vamil
Elektrisch aangedreven mobiele machine (heftruck) met lithiumhoudende accu’s

Niet op de positieve lijst = niet in aanmerking?
Een positieve lijst is slechts een hulpmiddel bij het aanvragen. Het is dus mogelijk dat een heftruck voldoet, maar (nog) niet op de positieve lijst staat en dus wel in aanmerking komt voor MIA\Vamil. Wij vernemen graag uw behoefte en interesse in de MIA\Vamil regeling.

Rekenvoorbeelden:

Rekenvoorbeeld 1: Toepassing Vamil
Stel, u koopt een heftruck met een levensduur van tien jaar, die € 50.000 kost en geen restwaarde heeft. Volgens de 'normale' manier schrijft u de investering af door jaarlijks een vast bedrag van de fiscale winst af te trekken. Het bedrag, dat afgetrokken mag worden, bestaat uit de kostprijs min de restwaarde, gedeeld door levensduur. In dit voorbeeld dus (€ 50.000 - € 0) : 10 = € 5.000 per jaar. Omdat dit bedrijfsmiddel in de Milieulijst staat, kunt u Vamil toepassen. Dit houdt in dat u zelf het tijdstip van afschrijven bepaalt. U kunt zelfs al in het investeringsjaar 75% het totale aanschafbedrag van € 50.000 ofwel € 37.500, in één keer aftrekken van de winst (mits het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen of is betaald). Minder fiscaal belastbare winst betekent minder belasting. Uw netto voordeel is afhankelijk van o.a. de afschrijvingstermijn en het rentepercentage en bedraagt gemiddeld 3 procent van het investeringsbedrag.

Rekenvoorbeeld 2: Toepassing milieu-investeringsaftrek
Stel, uw fiscale winst bedraagt na reguliere afschrijving € 75.000 en u betaalt 20% belasting over de fiscale winst. U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat in de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D bedraagt 27% van € 50.000, dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 - € 13.500). Zonder MIA zou u € 15.000 belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de MIA betaalt u echter maar € 12.300 belasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 2.700.

Rekenvoorbeeld 3: Combinatie MIA en Vamil
Stel, u koopt een reachtruck die voldoet aan een omschrijving op de Milieulijst. De letter voor de betreffende code op de Milieulijst is B en het aanschafbedrag is € 50.000 met een afschrijvingstermijn van vijf jaar. De restwaarde na vijf jaren is nihil. U kunt zowel van de MIA als de Vamil-regeling gebruik maken. Het aftrekpercentage is 13,5% want in de bedrijfsmiddelcode staat een B. De MIA bedraagt 13,5% van € 50.000, dat is € 6.750. Bij de 'normale' afschrijving kunt u gedurende vijf jaren elk jaar € 10.000 aftrekken van uw fiscale winst. Omdat op de reachtruck ook de Vamil-regeling van toepassing is, kunt u 75% van het geïnvesteerd bedrag reeds in het eerste jaar afschrijven. U kunt dan het eerste jaar € 37.500 (dankzij de Vamil) + € 6.750 (dankzij de MIA) = € 44.250 ten laste van uw fiscale winst brengen. In de volgende jaren kunt u dan nog steeds 25% afschrijven.

tags

regelgeving heftruck | wetgeving heftruck

Contact

Neem contact met ons op >

Of bel 0172 44 67 89.

MIA/VAMIL Brochure

Download document: 'Brochure en Milieulijst 2017' (pdf)