BMWT keuring

BMWT keuring

Wettelijk verplichting BMWT keuring

Om de veiligheid te waarborgen is sinds 1998 de periodieke veiligheidskeuring, door middel van het Arbobesluit artikel 7- punt 4a, verplicht gesteld. De wetgever verplicht u tot periodieke BMWT keuring.
Om hierin te kunnen voorzien heeft de BMWT - als brancheorganisatie waarin fabrikanten en importeurs van onder andere magazijnstellingen zijn georganiseerd - het BMWT - Keur voor de gebruiksfase ontwikkeld.

Neem contact met ons op

Heftruck keuring

De Arbo-wet verplicht ondernemers om hun heftruck en magazijntruck periodiek te laten keuren door een deskundig persoon.

Meer informatie


Offerte aanvragen

Stelling keuring

Jungheinrich biedt het keuren van magazijnstellingen inclusief het schouwen van de vreemd merk-stellingen.

Meer informatie


Offerte aanvragen

Arbowet Artikel 7

De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen, die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechtering, welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan periodieke keuringen en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven, door deskundige personen in de zin van de nationale wetgeving en/of praktijken.

BMWT Keur

Het BMWT-Keur is een breed systeem van periodieke veiligheidskeuringen voor producten zoals: magazijninrichtingen, heftrucks, magazijntrucks, heftafels, bovenloopkranen, takels e.d. Het BMWT-Keur is een leverancierskeur, waarbij de leverancier zich beperkt tot het eigen merk. De deelnemende leveranciers zijn geaudit door TÜV Nederland QA BV om vast te stellen of ze kwalitatief in staat zijn te voldoen aan het BMWT-Keur. Jungheinrich Nederland BV is gecertificeerd voor het uitvoeren van de BMWT Keuring.

De uitgevoerde keuringen worden gemeld aan het BMWT-bureau en steekproefsgewijs gecontroleerd door een onafhankelijke partij. Voor magazijninrichtingen is dit de TNO.

Meer informatie over het BMWT-Keur vindt u op de BMWT-internetsite: www.bmwt.nl.

Servicemelding

Noodmelding?
Bel ons: 0172 44 67 77
(24 uur per dag bereikbaar)

Servicemelding via internet doorgeven

Contact

Door een telefonische migratie kunnen problemen ontstaan tijdens het bellen. Door +31 toe te voegen aan ons nummer (+31172 44 67 89) heeft u een betere kans op een stabiele connectie.

Heeft u ons toch niet kunnen bereiken? Vul dan ons contactformulier in >

Onze excuses voor het ongemak!